ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ምልዕዓል መበል 29 ዙርያ ኣብ ዓዲ ሃሎ

News 11-10-2017 Erimedrek 51

ኣብ ዓዲ ሃሎ ብኣባላት 29 ዙርያ ዝተኻየደ ናዕቢ ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ምንባሩ ተሓቢሩ። እቲ ብኣባላት 29 ዙርያ ዝተኻየደ ተቓውሞ ብድፍረት ናይቶም ኣባላትን ብውህደት ናይቲ ዝወደብዎ ተቓውሞን ኢዩ ፍልይ ዝበለ ተባሂሉ ኪግለጽ ተኻኢሉ

። ኣብ ዝሓለፈ ዜናታት ከምዝሓበርናዮ ቅድሚ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ናብ ዓዲሓሎ ዝተመደቡ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት 29 ዙርያ፡ ኣብ ቦተኦም እንጻር ኩሉ ዓይነት ኣተሓሕዛ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናዕቢ ኣካይዶም ነይሮም። እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ዓዲሓሎ ካብ እንመጽእ ልዕሊ ዓመት ኣሕሊፍና ይኹን ግን ብዘይዝኾነ ስራሕ ንልዕሊ ዓመት ቀንፈዘው ኢልና ኢሎም ኢዮም ነቲ  ናዕቢ ኣልዒሎም።

እቲ ናዕቢ ኣካላዊ ጎነጽ ዝተሓወሶ ምንባሩ ድሒሩ ዝመጻና ሓበሬታ ኣተጋጊጹ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብብሪጋደር ጀነራል ፍጹም ወዲመምህር ብዝእዘዝ ሰራዊት ኪግፈፉ ኣብዝተወሰነሉ እዋን ብዘርኣይዎ ተቓውሞ  3 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት መጉዳእቲ ዝወረዶም ከምዘሎ ካልኦት ቁጽሮም ዘይተረጋገጽ ድማ ብጥይት ከምዝቖሰሉ ተሓቢሩ። እቶም ኣባላት መበል 29  ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዳርባ እምኒ ነብሶም ኪከላኸሉ ከምዝፈተኑ ከም መርኣያ እምቢተኦም ድማ ነቲ መንበሪኦም ዝተባህለ መዓስከርን ቴንዳታቱን ከም ዘፈራረስዎ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ድሕሪ እቲ ፍጻመ 50 ዝኾኑ ኣባላት 29 ዙርያ ፈንጢሶም ናብ ኢትዮጲያ ብምስጋር ኣብ እንዳባጉና ዝተባህለ ቦታ ከምዝበጽሑ ካልኦት 34 ድማ ናብ ሱዳን ከምዝኣተዉ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ብርክት ዝበሉ ስድራቤት ናይቶም ኣብላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ዓዲኣቤቶ ተወሲዶም ተኣሲሮም ምህላዎም እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ።
እቲ ብብሪጋደር ጀነራል ወዲ መምህር ኣብ ልዕሊ እቶም መንእሰያት ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣስካሕካሒ ምንባሩ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ ዝኾነ ኣስጋኢ ናዕቢ ኣብዝለዓለሉ እዋን ፕረዚደንት ኢሳያስ ንፍጹም ወዲመምህር ከምዝምድብ ናይዚ ምኽንያት ድማ ብሪጋደር ጀነራል ወዲመምህር ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ብዘለዎ ጭካነ ዝልለ ብሙኻኑ ኢዩ። ኣብ እምባትካላ ኣብ ልዕሊ ኣካለ ስንኩላን ዝተኸፈተ ቶኽሲ ናይዚ ኣብነት ኢዩ ነይሩ።
እዚ ይኹን እምበር ነቲ ጭካነ ዝበደሀ  ትብዓትን ውዳበን ናይቶም ኣብ ዓዲሃሎ ምንዕዓብ ዘልዓሉ መንእሰያት ኣብ ኣስመራ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ምህላዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ። እቶም መብዛሕቶም ትሕቲ 2 ዓመት ዝዕድመኦም መንእሰያት ካብዚ ዝከፍእ ዝመጽእ ነገር የሎን ብምባልን ብሓደ ድምጺን ዝወደብዎ ተቓውሞ ኣብ ሓጺር እዋን ገዚፍ ስምብራት ከምዝገበረ ተሓቢሩ። ነቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምህዳድ ብሪጋደር ጀነራል ወዲመምህር ምስ ኣያይ (ፕረዚደንት ኢሳያስ ማለቱ ኢዩ)  ኣብ ዓዲሃሎ ምምድባኩም ኮኽረዓኩም ይግባእ ኣብአዝበለሉ እዋን ንሕና መሰልና ምስ ዝኽበርን ምስእንሰርሕን ጥራይ ኢና ንኾርዕ ክብሉ ከምዝመለሱሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም።
ኣብ ናይ ሰሉስ ዜና ከምዝተሓበረ እቲ ናዕቢ ዝጀመረ እቶም ኣባላት 29 ዙርያ ኣብ ድሮ መስቀል ናይ ባዕሎም ኣኼባ ብምጽዋዕ ብኢደዋኒኖም ነናብ ስድረኦም ኪኸዱ ኣብ ዝትወሰኑሉ እዋን ኢዩ። ንሶም ኣብ ኣኼበኦም እቲ ስጉምቲ ሓባራዊን ስሙርን መታን ኪኸውን ወላሓደ ሰብ ካብመንገኦም  ኣብ ዓዲሃሎ ከይተርፍ ብዝገበርዎ ስምምዕ መሰረት ኩሎም ነናብ ስደረኦም ብምኻድ በዓል መስቀል ኣሕሊፎም ናብ ዓዲሓሎ ከምዝተመለሱ ምንጭታትና ካብ ዓዲ ሃሎ ሓቢሮም።
እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ቦተኦም ኣብ ዝተመለሱሉ እዋን ብሓለፍቶም ኣኼባ ብምጽዋዕ እቲ ዝገበርዎ ስጉምቲ ዘሕትቶም ሙኻኑ እኳ እንተተገልጸሎም፤ እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብወገኖም ናብ ዓዲሓሎ ካብዝመጹ ዓመትን 3 ኣዋራሕን ኣሕሊፎም እኳ እንተለዉ ብዘይ ዝኾነ ስራሕ ቀንፈዘው ክብሉ ምውዓሎም ዕላማ ምምዳቦም ክርደኦም ከምዘይከአለ ብሓባራዊ ድምጺ ኣፍሊጦም።
እቲ ሓላፊ  ንስኹም ወተሃደራት ስለዝኾንኩም ኣብ ዝተመደብኩምሉ ስፍራ ተማእዚዝኩም ኮፍ ክትብሉ ይግባእ፡ ኣብዚ ኣብ ዓዲሃሎ ዝመጻኹሙሉ ምኽንያት ድማ ክብርታት ስራሕ ንምርዳእን ስልጠና ንምውሳድን ኢዩ ክብሉ ከፈራርህዎም ከምዝፈተኑ ዝገለጹ ምንጭታት፡ እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ስራሕ እንተዝህሉ ሓደ ነገር ኢዩ ብዘይዝኾነ ዕላማ ዕድመናን ግዜናን ምብኻን ግን ቅቡል ኣይኮነን ክብሉ ብትሪ ከምዝመለሱ ሓቢሮም።  ሓደ ካብቶም ተሳተፍቲ ካብ ብዘይስራሕ ዲጋ ዓዲሃሎ ከተማዕዱ ምውዓል ስድራቤትካ ምርኣይ ኢዩ ዝያዳ ክብርታት ምሕላው ዝበሃል ክብል ድሕሪ ምግላጹ፡ እቲ ነቲ ኣኼባ ዘካየደ ኣዛዚ ብቁጠዐ ከምዝመለሰሉ ተሓቢሩ።
ብድሕሪ እዚ ኩነታት ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣኼባ ከምዘካየደሎም ኣብቲ ምስኡ ዝተኻየደ ኣኼባ እውን ከይተረፈ እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ቃንኦም ከምዘይቀየሩ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብተመሳሳሊ መንገዲ ብድፍረት ክመልሱሉ ኣብ ዝጀመሩ እዋን ኣኼባ ረጊጹ ብምውጻእ ብቐጥታ ናብ መካይኑ ብምኻድ ንኣስመራ ከምዘምረሐ ሓቢሮም።
ድሕር ቁሩብ እዋን ነቲ በዓል ግዜ ኮይኑ ዘሎ ብቴድሮስ ዓዲሃሎ ተባሂሉ ዝፍለጥ  ሰብ ጸዊዑ ናብ ብሪጋደር ጀነራል ወዲ መምህር  መልእኽቲ ከምዝለኣኸ ትሕዝቶ ናይቲ መምርሒ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም መንእሰያት ስጉምቲ ኪውሰድ ዝእዝዝ ማሩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።
እቲ ናብ ወዲመምህር ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ንኹሎም ኣብ ዓዲሃሎ ዝነበሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት መበል 29 ዙርያ ኣኽቢቦም ናብ ቃሩራን ዓሰብን ኪለኣኹ ከምዘለዎም ዝሕብር ኢዩ። በቲ ትእዛዝ መሰረት እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ተገፊፎም ካብ ኣፍዓበት ክሳብ ቃሩራ ኣብ ዘሎ ጎላጉል ተላኢኾም ምህላዎም ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ ኣብዚ ቅንያት እዚ ናብ ቃሩራን ዓሰብን ምልኣኽ ከም መርኣያ መቕጽዒ ኮይኑ ተታሒዙ ምህላዉ ተሓቢሩ።
እቶም ኣባላት 29 ዙርያ መብዛሕተኦም ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድመኦም ኮይኖም ብድፍረቶምን ናይ ብድሆ ባህርያቶምን ዝተለለዩ ኮይኖም ኣለዉ። ስድራቤት ናይዞም ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝነበሩ መንእሰያት ደቆም ናበይ ከምዝተላእኩ ስለዘይፈለጡ ተሻቒሎም ምህላዎም ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ እቶም መንእሰያት ለውጢ ከምጽኡ ዝኽእሉ ተስፋ ዝንበረሎም ሙኻኑም ሓቢሮም።
ቅድሚ ሕጂ 26 ዙርያ ኣገልግሎት ሃገራውነቶም ከምቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ዙርያታት ኣይኮኑን ዝብል ትእዛዝ ናብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ምስተመሓላለፈ ኣብ ሕዳይ ዝተባህለ ስንጭሮታት ሳሕል ንኣመት ውሰድዎም ዝብል ትእዛዝ ስለዝተመሓላለፈ 26 ዙርያ ኣብ መንጎ ኣፍዓበትን ናቕፋን ብዘይስራሕ ንዓመት ከምዝተደርበዩ ዝዝክረር ኢዩ።
Read it at the Source

Comments

Loading...
Please Insert Your Name Please Insert Your E-Mail Please Write Your Comment Error Happened