ጀነራል ፍሊጶስ ስም ኣውራጃን ዓዲን ጠቒሱ፡ ኤርትራ መራሕታ ካብ ኣውራጃ እከለን ዓዲ እከለን ጥራይ ኪኾኑ ዕጫኣ ተወሲኑ ኢዩ ክብል ዝተዛረቦ ዘረባ ኣብ ስምዒት ብዙሓት ሓለፍቲን ካድራትን ከቢድ ቅሬታ ኣስዒቡ ምህላዉ ተሓቢሩ። 

News 12-10-2017 Erimedrek 227

ጀነራል ፍሊጶስ ስም ኣውራጃን ዓዲን ጠቒሱ፡ ኤርትራ መራሕታ ካብ ኣውራጃ እከለን ዓዲ እከለን ጥራይ ኪኾኑ ዕጫኣ ተወሲኑ ኢዩ ክብል ዝተዛረቦ ዘረባ ኣብ ስምዒት ብዙሓት ሓለፍቲን ካድራትን ከቢድ ቅሬታ ኣስዒቡ ምህላዉ ተሓቢሩ። 

ጀነራል ፍሊጶስ ኣስማት ኣውራጃን ዓድን ጠቒሱ: ስሙን ስም ኣቶ ኣብረሃም ኢሳያስን እንዳረቖሐ፡ ፈቲኹም ጸሊእኩም ኤርትራ ንዝመጽእ 40 ዓመታት ብኣና ብደቂ ዓዲ እገለ እያ ክትመሓደር ክብል ዝተዛረቦ  ዘረባ ኣብ ብዙሓት ሰባት  ከቢድ ቅሬታ ፈጢሩ ኣሎ። 
ሓደ ስሙ ክዕቀብ ዝሐተተ ላዕለዋይ ሓላፊ  ንሬድዮ መድረኽ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ነዛ ብናይ ሓባር መስዋእቲ ዝመጻእናያ  ሃገር፡ ከም ርስቲ ዓዲ እገለን ኣውራጃ እገለን ኢልካ ምዝራብ ዘቖጥዕ ልዕሊኡ ድማ ዘሕዝን ኢዩ ክብል ገሊጹ።እቲ ሓላፊ ካልእ ክብሎ ዝኽእል ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ብዉሑዱ ጀነራል ፍሊጶስ ግዜን ታሪኽን ዝበሃሉ ክልተ ኣምራት ምህላዎም ክዝክር ብትሕትና ይሓቶ ክብል ንሬድዮ መድረኽ ሓቢሩ። 
 
ኤርትራ ካብ ዝኾነት ሃገር ዝፈልያ ነገር እንተሎ ናጽነታ ካብ ኩሉ  ዞባታት፡ እምነታት፡ ቋንቋታት ብሓባር ብዝወደቑ ሰማእታት ዝተረጋገጸ ሙኻኑ ኢዩ። ስለ ዝኾነ ትሕተ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ወጊዶም ምእንቲ ኤርትራ ዓወት ብሓፋሽ እንዳበሉ ዝተሰውኡ ዓሰርተታ ኣሽሓት ጠሊምካ፡ ሎሚ ዓዲ እከለ ንንግስነት፡ ዓዲ እከለ ንጉስነት ዝብል ናይ ጀነራል ፍሊጶስ ብደዐ  ንብዙሓት ካድራትን ሓለፍትን ኣቖጢዑ ምህላዉ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም
Read it at the Source

Comments

Loading...
Please Insert Your Name Please Insert Your E-Mail Please Write Your Comment Error Happened